Rəhbərlik

Mövlayev Seymur Aydın oğlu - Sədr
Mövlayev Seymur Aydın oğlu - Sədr
Rzayev Bayandur Şahbaz oğlu – Müavin
Rzayev Bayandur Şahbaz oğlu – Müavin
Həsənov Zamil Faiq oğlu – Müavin
Həsənov Zamil Faiq oğlu – Müavin
Cəfərov Yaqub Məmmədəli oğlu – Müavin
Cəfərov Yaqub Məmmədəli oğlu – Müavin