Rəhbərlik

Əliyev Mirzə Nəzər oğlu - Sədr
Əliyev Mirzə Nəzər oğlu - Sədr
Rzayev Bayandur Şahbaz oğlu – Müavin
Rzayev Bayandur Şahbaz oğlu – Müavin
Leyli Ağayeva Fərid qızı-Müavin
Leyli Ağayeva Fərid qızı-Müavin
Cəfər Məhərrəmov Hüseyn oğlu-Müavin
Cəfər Məhərrəmov Hüseyn oğlu-Müavin