Profilaktiki dezinfeksiya, dezinseksiya və deratizasiya tədbirləri

​​​​​Məzmunu

Heyvanlarda xəstəlik törədiciləri, ekto parazitlər və ziyan vericilərin məhvi ilə bağlı profilaktiki dezinfeksiya, dezinseksiya və deratizasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi

Xidmətin həyata keçirilmə formaları

Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinə (bundan sonra-DAİM) gəlməklə kağız daşıyıcıda, eləcə də telefonla və ya elektron qaydada Aqrar Xidmətlər Agentliyinin Heyvan Sağlamlığı və Baytarlıq Xidməti Mərkəzinin yerli qurumlarına müraciət  edilməsi və nəticənin kağız daşıyıcıda və ya elektron qaydada əldə edilməsi

Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması

Aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

Ərizə

Fiziki şəxslər üçün:

        - Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti (EKTİS-də qeydiyyatda deyilsə).

Hüquqi şəxslər üçün (EKTİS-də qeydiyyatda deyilsə):

       - Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarışın surəti;

       - Vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında şəhadətnamənin (VÖEN) surəti;

Hüquqi şəxsin nümayəndəsinə verilmiş etibarnamə.

Xidmətin ödənişli və ya ödənişsiz əsaslarla həyata keçirilməsi, ödənişli xidmətin məbləği, hüquqi əsası və ödənilmə üsulları

Ödənişli, Azərbaycan Respublikası Tarif Şurasının 2007-ci il 26 iyul tarixli 17 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş tariflərə uyğun olaraq nağdsız qaydada  ödənişi təsdiq edən sənəd əsasında.

 

Xidmətin nüvü

Ölçü vahidi

Xidmətin tarifi (AZN)

Yaş, aerozol və yandırma üsulu ilə dezinfeksiya

100 m2  

0,60 

Yumurta (1000 ədəd) və yunun (1 bağlama) dezinfeksiyası

1 əməliyyat

0,80

Dezinseksiya və deratizasiya (hər biri ayrılıqda)

100 m3  

0,60