Avadanlıqla təchiz edilmiş və yenidən yığılmış, yaxud aqreqatları dəyişdirilmiş nəqliyyat vasitələrinin təkrar qeydiyyata alınması

Məzmunu

Avadanlıqla təchiz edilmiş və yenidən yığılmış, yaxud aqreqatları dəyişdirilmiş nəqliyyat vasitələrinin təkrar qeydiyyata alınması və nəqliyyat vasitəsinə verilən dövlət qeydiyyat şəhadətnaməsinin, dövlət qeydiyyat nişanının, dovlət texniki baxışının keçirilməsinə dair məlumatın  ərizəçiyə təqdim edilməsi

 

Xidmətin həyata keçirilmə formaları

 DAİM-lərə gəlməklə kağız daşıyıcıda və ya elektron qaydada müraciətin təqdim edilməsi və nəticənin kağız daşıyıcıda və ya elektron qaydada əldə edilməsi

Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması

Aşağıdakı hallarda xidmətin göstərilməsindən imtina edilir:

    - nəzərdə tutulmuş sənədlər tam təqdim edilmədikdə (çatışmazlıqlar və uyğunsuzluqlar aradan qaldırılmadıqda);

     - təqdim edilmiş sənədlərdə qeyri-dürüst məlumatlar olduqda 

     - nəqliyyat vasitəsi öncədən texniki baxışdan keçməmişdirsə;

Avadanlıqla təchiz edilmiş və yenidən yığılmış, yaxud aqreqatları dəyişdirilmiş nəqliyyat vasitələrinin təkrar qeydiyyata alınması üçün tələb olunan aşağıdaki sənədlər elektron və ya kağız daşıyıcılar üzərində təqdim edilir:

      - Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi (müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisində əcnəbinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd və ya Azərbaycan Respublikasının hüdudlarında istifadə edilməsi üçün vətəndaşlığı olmayan şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi)

      - hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarışın surəti          

    - Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş rüsumların ödənilməsi barədə sənəd avadanlıqla təchiz edilməsi və yenidən yığılması haqqında ərazi üzrə regional bölmənin verdiyi icazə

      - təmir zavodunda (müəssisədə) avadanlıqla təchiz edilməsi və yenidən yığılması barədə müvafiq qeyd aparılmış texniki pasport, qeydiyyat şəhadətnaməsi (yenidən quraşdırmanın tarixi, qoyulmuş banın, şassinin, mühərrikin nömrələri göstərilir)

    - nəqliyyat vasitəsinin avadanlıqla təchiz edilib yenidən yığılması və qəbulu haqqında təhvil-təslim aktı

    - nəqliyyat vasitəsinin avadanlıqla təchiz edilməsi və yenidən yığılmasının yerinə yetirilməsini təsdiq edən sənəd və görülmüş işin ödənilmə qaiməsi

    - Texniki baxışdan keçmə barədə sənəd

Təqdim edilən sənədlər əsasında qurum tərəfindən elektron ərizə tərtib edilir  və müraciət edən şəxs tərəfindən imzalanır.

Xidmətin ödənişli və ya ödənişsiz əsaslarla həyata keçirilməsi, ödənişli xidmətin məbləği, hüquqi əsası və ödənilmə üsulları

Ödənişlidir:

    - nəqliyyat vasitəsinə dövlət qeydiyyat nişanlarının verilməsinə görə 11 manat

    - dövlət qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsinə görə  5 manat

( “ Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 18.65.6.3. və 

18.65.7.2-ci maddələri).

Ödənişlər nağdsız qaydada həyata keçirilir.