Nəqliyyat vasitəsinin dövlət texniki baxışının keçirilməsi

Məzmunu

Kənd təsərrüfatı texnikasının dövlət texniki baxışının keçirilməsi (dövlət qeydiyyatına alınarkən və illik icbari texniki baxış)

Xidmətin həyata keçirilmə formaları

 DAİM-lərə gəlməklə kağız daşıyıcıda və ya elektron qaydada müraciətin təqdim edilməsi və nəticənin kağız daşıyıcıda və ya elektron qaydada əldə edilməsi

Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması

Nəqliyyat vasitəsinin dövlət texniki baxışının keçirilməsi  üçün tələb olunan aşağıdaki sənədlər elektron və ya kağız daşıyıcı üzərində təqdim edilir: 

    - nəqliyyat vasitəsini idarə etməyə hüquq verən sənəd

    - nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsi

    - dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd

    - “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq nəqliyyat vasitələrinin sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortasına dair icbari sığorta şəhadətnaməsi.

Təqdim edilən sənədlər əsasında qurum tərəfindən elektron ərizə tərtib edilir  və müraciət edən şəxs tərəfindən imzalanır.

Xidmətin ödənişli və ya ödənişsiz əsaslarla həyata keçirilməsi, ödənişli xidmətin məbləği, hüquqi əsası və ödənilmə üsulları

Ödənişlidir. 

    - Nəqliyyat vasitəsinə dövlət texniki baxış talonun verilməsinə görə -10 manatdır.

(“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun  18.65.7.2-ci maddəsi).

Ödənişlər nağdsız qaydada həyata keçirilir..