Nəqliyyat vasitəsinin müvəqqəti dövlət qeydiyyatının aparılması və müvəqqəti uçota alınması

Məzmunu

Bu xidmət Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat vasitəsinin müvəqqəti dövlət qeydiyyatının aparılması və müvəqqəti uçota alınması ilə bağlı münasibətləri tənzimləyir.

Xidmətin həyata keçirilmə formaları

 DAİM-lərə gəlməklə kağız daşıyıcıda və ya elektron qaydada müraciətin təqdim edilməsi və nəticənin kağız daşıyıcıda və ya elektron qaydada əldə edilməsi

Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması

Nəqliyyat vasitəsinin müvəqqəti dövlət qeydiyyatının aparılması və müvəqqəti uçota alınması üçün tələb olunan sənədlər elektron və ya kağız daşıyıcılar üzərində təqdim edilir: 

     - Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi (müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisində əcnəbinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd və ya Azərbaycan Respublikasının hüdudlarında istifadə edilməsi üçün vətəndaşlığı olmayan şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi);

     - nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsi;

     - Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş rüsumların və ya vergilərin ödənilməsi barədə sənəd,

      - gömrük orqanlarının müvəqqəti icazə sənədləri;

     - Texniki baxışdan keçməyə dair sənəd

Təqdim edilən sənədlər əsasında qurum tərəfindən elektron ərizə tərtib edilir  və müraciət edən şəxs tərəfindən imzalanır.

Xidmətin ödənişli və ya ödənişsiz əsaslarla həyata keçirilməsi, ödənişli xidmətin məbləği, hüquqi əsası və ödənilmə üsulları

Ödənişlidir:

     - Nəqliyyat vasitəsinin müvəqqəti uçota alınmasına görə -5 manat,

     - dövlət qeydiyyat nişanlarının verilməsinə görə -11 manat, 

     - dövlət qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsinə görə - 5 manat 

      - ( “ Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 18.65.3.2, 18.65.6.3. və 

18.65.7.2-ci maddələri).Ödənişlər nağdsız qaydada həyata keçirilir.