Nəqliyyat vasitəsinin təkrar dövlət qeydiyyatına alınması

Məzmunu

Nəqliyyat vasitəsinin sahibi və ya sahibinin yaşayış yeri dəyişdikdə təkrar dövlət qeydiyyatının aparılması və nəqliyyat vasitəsinə dövlət qeydiyyat şəhadətnaməsinin, dövlət qeydiyyat nişanının, dovlət texniki baxışının keçirilməsinə dair məlumatın verilməsi

Xidmətin həyata keçirilmə formaları

 DAİM-lərə gəlməklə kağız daşıyıcıda və ya elektron qaydada müraciətin təqdim edilməsi və nəticənin kağız daşıyıcıda və ya elektron qaydada əldə edilməsi

Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması

Kənd təsərrüfatı texnikasının təkrar dövlət qeydiyyatına  alınması üçün tələb olunan aşağıdaki sənədlər kağız daşıyıcılarında və ya elektron qaydada təqdim edilir :

    - Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi (müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisində əcnəbinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd və ya Azərbaycan Respublikasının hüdudlarında istifadə edilməsi üçün vətəndaşlığı olmayan şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi);

    - Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarışın surəti;

    - Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada onun sahibliyini təsdiq edən müvafiq sənəd və ya məhkəmənin qərarı;

    - Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş rüsumların ödənilməsi barədə sənəd;

    - Texniki baxışdan keçmə barədə sənəd.

 Nəqliyyat vasitəsinin sahibi dəyişdikdə təkrar qeydiyyat mülkiyyətçinin ərizəsi və aşağıda sadalanan sənədlər əsasında   aparılır:

    - istehsalçı zavodun, yaxud nəqliyyat vasitəsinə xüsusi avadanlıq quraşdırmış zavodun təhvil-təslim aktı 

    - nəqliyyat vasitəsinin satılması barədə istehsalçı müəssisənin verdiyi arayış-hesab. 

Təhvil-təslim aktı itirildikdə aşağıda sadalanan sənədlərdən biri təqdim edilə bilər:

    - nəqliyyat vasitəsinin həmin müəssisəyə daşınması barədə dəmir yolunun verdiyi qaimə, istehsalçı zavod tərəfindən verilmiş (nəqliyyat vasitəsinin şassisinin, banının nömrələri yazılmış) arayış, pasport, istehsalçı zavodun sertifikatı;

    - komisyon və ticarət təşkilatlarının verdiyi arayış-hesab;

    - qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş bağışlama və ya ləğv etmə müqaviləsi, yaxud nəqliyyat vasitəsinə mülkiyyət və vərəsəlik hüququ verilməsi barədə şəhadətnamələr;

    - nəqliyyat vasitəsinin mülkiyyətçisi və alıcı arasında yazılı şəkildə tərtib edilmiş və DAİM-in rəhbəri tərəfindən təsdiq olunmuş alqı-satqı, yaxud dəyişmə müqaviləsi.  . Hüquqi şəxslərin nəqliyyat vasitələri satılıb-alındıqda əlavə olaraq təhvil-təslim aktı və nəqliyyat vasitəsinin dəyərinin ödənilməsi haqqında sənəd və ya onun surəti   

    - mülkiyyətçinin soyadı, adı, atasının adı dəyişdikdə nəqliyyat vasitəsinin təkrar qeydə alınması- nikah şəhadətnaməsi (onun surəti), yaxud Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri və ya Azərbaycan Respublikasının xaricdəki konsulluq idarələri tərəfindən verilmiş sənədlər . 

Təqdim edilən sənədlər əsasında qurum tərəfindən elektron ərizə tərtib edilir  və müraciət edən şəxs tərəfindən imzalanır.

Xidmətin ödənişli və ya ödənişsiz əsaslarla həyata keçirilməsi, ödənişli xidmətin məbləği, hüquqi əsası və ödənilmə üsulları

Ödənişlidir:

    - Nəqliyyat vasitəsinə dövlət qeydiyyat nişanlarının verilməsinə görə 11 manat

    - dövlət qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsinə görə  5 manat 

  “ Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 18.65.6.3. və 

18.65.7.2-ci maddələri)

 Ödənişlər nağdsız qaydada həyata keçirilir.