Karantin nəzarətində olan materialların zərərsizləşdirilməsi (fumiqasiya)

Məzmunu

Karantin nəzarətində olan materiallarda zərərli orqanizmləri məhv etmək üçün maye, bərk və qaz halında olan pestisidlərdən istifadə etməklə zərərsizləşdirmə (fumiqasiya) fəaliyyətinin həyata keçirilməsi

Xidmətin həyata keçirilmə formaları

 Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinə (bundan sonra-DAİM) gəlməklə kağız daşıyıcıda müraciət edilməsi və nəticənin kağız daşıyıcıda və ya elektron qaydada əldə edilməsi;

Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması

Aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

    - Ərizə;

Fiziki şəxslər üçün:

    - Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti (EKTİS-də qeydiyyatda deyilsə).

Hüquqi şəxslər üçün (EKTİS-də qeydiyyatda deyilsə):

    - Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarışın surəti və vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında şəhadətnamənin (VÖEN) surəti (EKTİS-də qeydiyyatda deyilsə);

    - Hüquqi şəxsin nümayəndəsinə verilmiş etibarnamə.

Xidmətin ödənişli və ya ödənişsiz əsaslarla həyata keçirilməsi, ödənişli xidmətin məbləği, hüquqi əsası və ödənilmə üsulları

Ödənişli. 

Ödəniş Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurasının 2014-cü il 1 avqust tarixli 4 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş tariflərə uyğun olaraq nağdsız qaydada həyata keçirilir

 

Xidmətin adı

Ölçü vahidi

Tarif

(manat)

I

II

III

IV

2.

Karantin nəzarətində olan bitki və bitkiçilik məhsullarının zərərsizləşdirilməsi

 

 

2.1.

Toxum və əkin materialları, kəsilmiş güllər, bəzək (dekorativ) və dərman bitkiləri

 

 

2.1.1.

yüksək sirayətlənmə dərəcəsi

1 ton

1,2

2.1.2.

orta sirayətlənmə dərəcəsi

1 ton

0,6

2.1.3.

zəif sirayətlənmə dərəcəsi

1 ton

0,2

2.2.

Dənli və dənli paxlalı bitkilər, yemlər

 

 

2.2.1.

yüksək sirayətlənmə dərəcəsi

1 ton

1,0

2.2.2.

orta sirayətlənmə dərəcəsi

1 ton

0,5

2.2.3.

zəif sirayətlənmə dərəcəsi

1 ton

0,1

2.3.

Texniki yüklər (tütün, pambıq, biyan və s.)

 

 

2.3.1.

yüksək sirayətlənmə dərəcəsi

1 ton

1,2

2.3.2.

orta sirayətlənmə dərəcəsi

1 ton

0,8

2.3.3.

zəif sirayətlənmə dərəcəsi

1 ton

0,2

2.4.

Meşə materialları, taralar

 

 

2.4.1.

yüksək sirayətlənmə dərəcəsi

1 m3

1,0

2.4.2.

orta sirayətlənmə dərəcəsi

1 m3

0,5

2.4.3.

zəif sirayətlənmə dərəcəsi

1 m3

0,2

3.

Karantin nəzarətində olan bitki və bitkiçilik məhsullarının saxlanma yerlərinin, nəqliyyat vasitələrinin və digər obyektlərin zərərsizləşdirilməsi

 

 

3.1.

Fumiqantla

 

 

3.1.1.

yüksək sirayətlənmə dərəcəsi

1 m3

0,5

3.1.2.

orta sirayətlənmə dərəcəsi

1 m3

0,1

3.1.3.

zəif sirayətlənmə dərəcəsi

1 m3

0,03

3.2.

Aerozolla, maye formalı pestisidlə və dezinfeksiya üsulu ilə

 

 

3.2.1.

yüksək sirayətlənmə dərəcəsi

1 m3

0,1

3.2.2.

orta sirayətlənmə dərəcəsi

1 m3

0,05

3.2.3.

zəif sirayətlənmə dərəcəsi

1 m3

0,02