Karantin nəzarətində olan materialların zərərsizləşdirilməsi

Məzmunu

Karantin nəzarətində olan materiallarda zərərli orqanizmləri məhv etmək üçün maye, bərk və qaz halında olan pestisidlərdən istifadə etməklə zərərsizləşdirmə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi.

 

Xidmətin göstərilmə yeri

Agentliyin Fumiqasiya (Zərərsizləşdirmə) Mərkəzi və ya onun regional bölmələri.

 

Xidmətin həyata keçirilmə formaları

Xidmət yerinə gəlməklə müraciət və nəticənin kağız daşıyıcıda təqdim olunması.

 

Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması

Ərizə;

Fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd;

Hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən çıxarışın surəti;

Hüquqi şəxsin nümayəndəsinin səlahiyyətini təsdiq edən etibarnamə.

 

Xidmətin həyata keçirilməsi üçün doldurulması tələb olunan müvafiq sənədlərin (ərizə, blank və s.) nümunələri

Ərizə nümunəsi.

 

Xidmətin həyata keçirilməsi müddəti

3 iş günü ərzində.

 

Xidmətin ödənişli və ya ödənişsiz əsaslarla həyata keçirilməsi, ödənişli xidmətin məbləği, hüquqi əsası və ödənilmə üsulları

Ödənişli. 

Ödəniş Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurasının 2014-cü il 1 avqust tarixli 4 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş tariflərə uyğun olaraq nağdsız qaydada həyata keçirilir

 

Xidmətin adı

Ölçü vahidi

Tarif

(manat)

I

II

III

IV

2.

Karantin nəzarətində olan bitki və bitkiçilik məhsullarının zərərsizləşdirilməsi

 

 

2.1.

Toxum və əkin materialları, kəsilmiş güllər, bəzək (dekorativ) və dərman bitkiləri

 

 

2.1.1.

yüksək sirayətlənmə dərəcəsi

1 ton

1,2

2.1.2.

orta sirayətlənmə dərəcəsi

1 ton

0,6

2.1.3.

zəif sirayətlənmə dərəcəsi

1 ton

0,2

2.2.

Dənli və dənli paxlalı bitkilər, yemlər

 

 

2.2.1.

yüksək sirayətlənmə dərəcəsi

1 ton

1,0

2.2.2.

orta sirayətlənmə dərəcəsi

1 ton

0,5

2.2.3.

zəif sirayətlənmə dərəcəsi

1 ton

0,1

2.3.

Texniki yüklər (tütün, pambıq, biyan və s.)

 

 

2.3.1.

yüksək sirayətlənmə dərəcəsi

1 ton

1,2

2.3.2.

orta sirayətlənmə dərəcəsi

1 ton

0,8

2.3.3.

zəif sirayətlənmə dərəcəsi

1 ton

0,2

2.4.

Meşə materialları, taralar

 

 

2.4.1.

yüksək sirayətlənmə dərəcəsi

1 m3

1,0

2.4.2.

orta sirayətlənmə dərəcəsi

1 m3

0,5

2.4.3.

zəif sirayətlənmə dərəcəsi

1 m3

0,2

3.

Karantin nəzarətində olan bitki və bitkiçilik məhsullarının saxlanma yerlərinin, nəqliyyat vasitələrinin və digər obyektlərin zərərsizləşdirilməsi

 

 

3.1.

Fumiqantla

 

 

3.1.1.

yüksək sirayətlənmə dərəcəsi

1 m3

0,5

3.1.2.

orta sirayətlənmə dərəcəsi

1 m3

0,1

3.1.3.

zəif sirayətlənmə dərəcəsi

1 m3

0,03

3.2.

Aerozolla, maye formalı pestisidlə və dezinfeksiya üsulu ilə

 

 

3.2.1.

yüksək sirayətlənmə dərəcəsi

1 m3

0,1

3.2.2.

orta sirayətlənmə dərəcəsi

1 m3

0,05

3.2.3.

zəif sirayətlənmə dərəcəsi

1 m3

0,02