Torpaqların aqrokimyəvi analizlərinin aparılması

Məzmunu

Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların aqrokimyəvi analizlərinin aparılması və analizin nəticələrinə dair arayışların verilməsi ilə bağlı lazımi tədbirlərin həyata keçirilməsi.

 

Xidmətin göstərilmə yeri

Agentliyin Laboratoriya, Ekspertiza və Sertifikatlaşdırma Mərkəzinin yerli qurumları(Aqrokimyəvi laboratoriyalar).

 

Xidmətin həyata keçirilmə formaları

Xidmət yerinə gəlməklə müraciət və nəticənin kağız daşıyıcıda təqdim olunması.

 

Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması

Ərizə;

Fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd;

Hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən çıxarışın surəti;

Hüquqi şəxsin nümayəndəsinin səlahiyyətini təsdiq edən etibarnamə.

 

Xidmətin həyata keçirilməsi üçün doldurulması tələb olunan müvafiq sənədlərin (ərizə, blank və s.) nümunələri

Ərizə nümunəsi.

 

Xidmətin həyata keçirilməsi müddəti

10 iş günü ərzində (ərizəçi tərəfindən torpaq nümunəsi təqdim edildikdə);

15 iş günü ərzində (ərizəçi tərəfindən torpaq nümunəsi təqdim edilmədikdə)..

 

Xidmətin ödənişli və ya ödənişsiz əsaslarla həyata keçirilməsi, ödənişli xidmətin məbləği, hüquqi əsası və ödənilmə üsulları

 

Xidmətin adı

Ölçü vahidi

Tariflər(manat)

 

Torpaq nümunələrinin analizi

 

 

 

1.Torpağın məhsuldarlıq göstəricilərinin təyini

 

 

1.1.

Torpaq nümunələrinin götürülməsi

1 nümunə

8,0

1.2.

Strukturu

1 nümunə

4,0

1.3.

pH (torpaq ekstratında)

1 nümunə

2,0

1.4.

Əhəng (karbonatlıq)

1 nümunə

5,0

1.5.

Duzluluq

1 nümunə

5,0

1.6.

Üzvi maddə (humus)

1 nümunə

7,0

1.7.

Nitrat azotu (NO3)

1 nümunə

8,0

1.8.

Ammonium azotu (NH4)

1 nümunə

8,0

1.9.

Ümumi azot

1 nümunə

8,0

1.10.

Mütəhərrik fosfor (P2O5)

1 nümunə

6,0

1.11.

Mütəhərrik kalium (K2O)

1 nümunə

7,0

1.12.

Mütəhərrik natrium (Na2O)

1 nümunə

7,0

1.13.

Mütəhərrik kalsium (Ca)

1 nümunə

8,0

1.14.

Mütəhərrik maqnezium (Mg)

1 nümunə

8,0

1.15.

Mənimsənilə bilən bor (B)

1 nümunə

10,0

1.16.

Mənimsənilə bilən mikroelementlər (Fe, Cu, Zn, Mn) 

1 nümunə

10,0

1.17.

Torpaq analizi – Paket 1.(struktura, duzluluq (EC), pH, əhəng, fosfor, kalium və üzvi maddə)

1 nümunə

25,0

1.18.

Torpaq analizi – Paket 2.(struktura, duzluluq, pH, əhəng, azot, fosfor, kalium, kalsium, natrium, maqnezium və üzvi maddə)

1 nümunə

35,0

1.19.

Torpaq analizi – Paket 3.struktura, duzluluq (EC), pH, əhəng, azot, fosfor, kalium, natrium, üzvi maddə, mikroelementlər (Fe, Cu, Zn, Mn)  

1 nümunə

45,0

1.20.

Torpaq analizi – Paket 4.Struktura, duzluluq (anion və kationlar), pH, əhəng, üzvi maddə, azot, fosfor, kalium, natrium, kalsium, maqnezium, mikroelementlər (Fe, Cu, Zn, Mn) 

1 nümunə

65,0

 

2.Torpağın fiziki göstəricilərinin təyini

 

 

2.1.

Tarla tutumu

1 nümunə

5,0