Profilaktikası və müalicəsi dövlət vəsaiti hesabına aparılan xəstəliklər