Qəbul günləri

Vəzifəsi Adı, soyadı Qəbul günləri Saat Qəbulun keçirildiyi ünvan
Sədr Mirzə Nəzər oğlu Əliyev Hər ayın I həftəsinin II günü 16:00 - 18:00

Bakı şəhəri, Nəcəf Nərimanov küçəsi, 7A

Tel:(012) 562-85-57

Sədr müavini Bayandur Şahbaz oğlu Rzayev Hər həftənin III günü 11:00 - 13:00

Bakı şəhəri, Nəcəf Nərimanov küçəsi, 7A

Tel:(012) 562-85-57

Sədr müavini Leyli Fərid qızı Ağayeva Hər həftənin V günü 10:00 - 12:00

Bakı şəhəri, Nəcəf Nərimanov küçəsi, 7A

Tel:(012) 562-85-57

Sədr müavini Cəfər Hüseyn oğlu Məhərrəmov Hər həftənin  IV günü 14:00 - 16:00

Bakı şəhəri, Nəcəf Nərimanov küçəsi, 7A

Tel:(012) 562-85-57

Sədr müavini Anar Fərman oğlu Əzimov Hər həftənin  I günü 14:00 - 16:00

Bakı şəhəri, Nəcəf Nərimanov küçəsi, 7A

Tel:(012) 562-85-57