Baza analiz paketinin qiyməti - 28AZN (5 hektar üçün)

Baza analiz paketinə nə daxildir?

- pH

- (elektrik keçiricilik)

- EC (elektrik keçiricilik)

- Mənimsənilən fosfor (P2Os)

- Mübadiləvi kalium