Götürülən torpaq nümunələri qablaşdırılması

Nümunələri qablaşdırmaq üçün təmiz polietilen torbalardan istifadə edilir;

Hər bir qablaşdırılmış nümunənin üzərində koordinatlar dəqiq qeyd edilir;

Daha sonra aqrokimyəvi laboratoriyalara təqdim edilir.

Qeyd: Nümunə götürülən ərazinin koordinatları mütləq qeyd edilməlidir! Bunun üçün GPS qurğusu və ya hər hansı smartfon tətbiqindən istifadə edilə bilər.