Torpaq nümunələrinin götürülmə qaydası

 

Haradan?

Necə qazılmalıdır?

Nümunələri haradan götürmək olmaz?

Torpaq sahəsi hissələrə bölünür və hər hissədən

ayrı nümunə (rənginə, relyefinə, gübrələnməsinə,

eroziya uğramasına və çirklənməsinə görə)

götürülür;

Hər nümunə (5 hektardan 1 olmaqla) 1-1.5 kq

miqdarında olmalıdır.

Torpağın səthi təmizlənir;

20-30 sm dərinliyində V şəkilli çuxur qazılır;

Çuxurun səthləri təmizlənir;

2-3 sm-lik torpaq dilimi götürülür;

Kənarları atılır və mərkəzi hissəsi qaba yığılır.

Çəpər xətləri, yol kənarı, xırman yeri və heyvan yatağından;

Gübrə yığınları və gübrə verilmiş yerlərdən;

Qarışqa, köstəbək, siçan və s. kimi canlıların yuvaları və

ətrafından;

Tarlanın su toplanan çökək hissələrindən;

Şaxta, yağış və palçıq olan yerlərdən.