Beynəlxalq əməkdaşlıq

1. Biki Mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Konvensiya (IPPC)

(https://www.ippc.int/en/)

2. Bitki Karantini və Mühafizəsi üzrə Avropa və Aralıq Dənizi Təşkilatı (EPPO)

https://www.eppo.int/

3. Yeni Bitki Növlərinin Qorunması Birliyi (UPOV)

https://www.upov.int/portal/index.html.en

4. Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatı (OIE)

https://www.oie.int/en/home/

5. BMT-nin İnkişaf proqramı (UNDP)

https://www.undp.org/

6. Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti  (GIZ)

https://www.giz.de/en/html/index.html

7. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatını (FAO)

https://www.fao.org/home/en