Ana Səhifə > Bitki Mühafizəsi və Fumiqasiya (zərərsizləşdirmə) Mərkəzi > Xidmətlər > Bitki mühafizə xidməti

Bitki mühafizə xidmətləri

 

      Bitkilərdə zərərli orqanizmlərin müəyyənləşdirilməsi

Məzmunu

Bitki mühafizəsi sahəsində xəstəlik və zərərvericilərin məhv edilməsi ilə bağlı mübarizənin təşkili və aparılması.

 

Xidmətin göstərilmə yeri

Bitki və bitkiçilik məhsullarının istehsal və saxlanc yerləri (anbarlar, bazarlar, həyətyanı sahələr, fərdi və kollektiv bağ və bostan sahələri, torpaq, xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri).

 

Xidmətin həyata keçirilmə formaları

Xidmət yerinə gəlməklə müraciət və nəticənin kağız daşıyıcıda təqdim olunması.

 

Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması

Ərizə;
Fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd;
Hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən çıxarışın surəti;
Hüquqi şəxsin nümayəndəsinin səlahiyyətini təsdiq edən etibarnamə.

 

Xidmətin həyata keçirilməsi üçün doldurulması tələb olunan müvafiq sənədlərin (ərizə, blank və s.) nümunələri

Ərizə nümunəsi.

 

Xidmətin həyata keçirilməsi müddəti

5 iş günü ərzində.

 

Xidmətin ödənişli və ya ödənişsiz əsaslarla həyata keçirilməsi, ödənişli xidmətin məbləği, hüquqi əsası və ödənilmə üsulları

Ödənişsiz.

 

Bitki xəstəlik və zərərvericilərinə qarşı  bitki mühafizəsi tədbirlərinin aparılması

Məzmunu

Bitki mühafizəsi sahəsində xəstəlik və zərərvericilərin məhv edilməsi ilə bağlı mübarizənin təşkili və aparılması. 

 

Xidmətin göstərilmə yeri

Bitki və bitkiçilik məhsullarının istehsal və saxlanc yerləri (anbarlar, bazarlar, həyətyanı sahələr, fərdi və kollektiv bağ və bostan sahələri, torpaq, xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri).

Xidmətin həyata keçirilmə formaları

Xidmət yerinə gəlməklə müraciət və nəticənin kağız daşıyıcıda təqdim olunması.

 

Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması

Ərizə;

Fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd;

Hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən çıxarışın surəti;

Hüquqi şəxsin nümayəndəsinin səlahiyyətini təsdiq edən etibarnamə.

 

Xidmətin həyata keçirilməsi üçün doldurulması tələb olunan müvafiq sənədlərin (ərizə, blank və s.) nümunələri

Ərizə nümunəsi.

 

Xidmətin həyata keçirilməsi müddəti

5 iş günü ərzində.

 

Xidmətin ödənişli və ya ödənişsiz əsaslarla həyata keçirilməsi, ödənişli xidmətin məbləği, hüquqi əsası və ödənilmə üsulları

Ödənişsiz.