Ana Səhifə > Bitki Mühafizəsi və Fumiqasiya (zərərsizləşdirmə) Mərkəzi > Xidmətlər > Vaxtı bitmiş pestisid və aqrokimyəvi maddələrin saxlanılması

    İstifadəyə yararsız pestisid və aqrokimyəvi maddələrin saxlanması

 

Məzmunu

 Istifadəyə yararsız və istifadəsi qadağan olunmuş pestisidlərin, bioloji preparatların, aqrokimyəvi maddələrin, onların birləşmələrinin və taralarının qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada saxlanması, zərərsizləşdirilməsi və ya məhv edilməsi

 

Xidmətin göstərilmə yeri

Bitki Mühafizəsi və Fumiqasiya(zərərsizləşdirmə) Mərkəzinin Cəngi pestisid poliqonu

 

Xidmətin həyata keçirilmə formaları

Xidmət yerinə gəlməklə müraciət və nəticənin kağız daşıyıcıda təqdim olunması.

 

Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması

Ərizə;

Fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd;

Hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən çıxarışın surəti;

Hüquqi şəxsin nümayəndəsinin səlahiyyətini təsdiq edən etibarnamə.

 

Xidmətin həyata keçirilməsi üçün doldurulması tələb olunan müvafiq sənədlərin (ərizə, blank və s.) nümunələri

Ərizə nümunəsi.

 

Xidmətin həyata keçirilməsi müddəti

5 iş günü ərzində.

 

Xidmətin ödənişli və ya ödənişsiz əsaslarla həyata keçirilməsi, ödənişli xidmətin məbləği, hüquqi əsası və ödənilmə üsulları

Ödənişli.

Ödəniş Azərbaycan Respublikasının Tarif (Qiymət) Şurasının 2014-ci il 1 avqust tarixli 3 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş tariflərə uyğun olaraq nağdsız qaydada həyata keçirilir

 

                                 Təhlükəli tullantılar

      Tarif

 manat/ m3

   ı

                                            ıı

           ııı

 1.

 Tullantıların yandırılmasından əmələ gələn tüstü külü

 10.0

 2.

 Təhlükəli tibbi tullantılar

 10.0

 3.

 Digər təhlükəli tullantılar

  80.0